SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Sickla Idrottsförening
Fotboll

Värdegrund

 

Inom Sickla IF gäller följande:

Delaktighet - Alla spelare, ledare och föräldrar skall erhålla information om föreningens verksamhet och värdegrund så att de har full kännedom om hur de bör tänka och agera när de representerar Sickla IF. Vi vill att alla medlemmar oavsett ålder ska känna sig delaktiga och ges möjlighet att påverka verksamheten såväl i det egna laget som i föreningen i stort.

Respekt - som ledare, spelare och förälder till spelare så uppträder du alltid schysst i sammanhang där vi representerar Sickla IF. Även utanför planen i privata sammanhang såsom i skola eller andra fritidsaktiviterer.
Vi visar respekt mot såväl våra egna spelare och ledare såväl som andra lags spelare och ledare, liksom de domare som dömer våra matcher.

Alla får vara med – oavsett härkomst, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller nationalitet. Sickla IF som ideell gör sitt yttersta för att även vara öppen och tillgänglig för personer med begränsade fysiska och psykiska förutsättningar.

Alla ska få möjligheten att utvecklas – alla ska ges chansen att utvecklas som idrottare utifrån sina egna förutsättningar.

Glädje och kamratskap – Sickla IF håller på med idrott för att det är roligt och för att vi vill skapa en känsla av glädje, kamratskap och positiv samarbetsanda i allt vi gör tillsammans.Inom Sickla IF Fotboll vill vi tydligt poängtera att vi inom vår verksamhet arbetar aktivt för att förebygga rasism, sexism, droger, all form av mobbing och fysiskt våld, och att vi agerar skyndsamt ifall sådana företeelser skulle förekomma inom vår verksamhet.

 

 

Föreningspolicy

 

1. Inledning
Sickla IF:s policy är ett dokument som beskriver en gemensam linje för föreningens verksamhet

och skall vara ett stöd för alla ledare i framför allt våra ungdomsled att kunna ta ställning i olika frågor.
Seniorverksamheten har av naturliga skäl inte exakt samma riktlinjer.

Svenska fotbollsförbundets skrift ”Fotbollens Spela, Lek och Lär” är den ram som Sickla IF:s ungdomsverksamhet skall hålla sig inom.

Föreningspolicyn är antagen och genomarbetad av fotbollssektionens styrelse hösten 2013.2. I Sickla IF Fotboll får alla växa med fotboll och hjärta
Detta innebär att:

* Vi i Sickla IF har som målsättning att bedriva en verksamhet som är öppen för alla och är anpassad till medlemmarnas egna ambition och förmåga.

* Hos oss utövas positiva och meningsfulla fritidsaktiviteter för såväl barn och ungdomar som vuxna.

* Vi arbetar hårt för att utveckla idrottskunnandet och gemenskapen inom föreningen och i olika åldersgrupper.

* Sickla IF är inte en förening med elitsatsning utan med betoning på glädje och gemenskap för alla medlemmar.

* Stor vikt lägger vi på att fostra spelarna till goda medmänniskor och bra lagkamrater.

* Alla ska känna sig välkomna till vår förening!3. Fotbollens Spela, Lek och Lär
Svenska fotbollsförbundets skrift ”Fotbollens Spela, Lek och Lär” är den ram som Sickla IF Fotboll vill att ungdomsverksamheten skall hålla sig inom.

Barnfotboll –12 år: I barnfotboll ska barnen leka och lära sig fotboll. Vid matchlika situationer är det viktigt att alla får delta lika mycket och prova på olika platser i laget. Matchresultat får inte styra, utan ska spela en mycket underordnad roll.

Ungdomsfotboll 13-18 år: I ungdomsfotboll ägnas tid åt färdighetsutveckling och matcher på barnens villkor. Alla spelare ska ges bästa möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Matchresultat är inte det viktigaste utan ska spela en underordnad roll.
(Fotbollens Spela, Lek och Lär – SvFF)4. Ungdomslagen organisation
I organisationen runt lagen engageras föräldrar.

En rekommenderad organisation är:

Tränare:
Antingen en huvudtränare med en eller flera assisterande tränare alt. har man flera tränare där ingen är huvudtränare. Tränarna ansvarar för träningsupplägg och laguttagning för laget.

Lagledare:
Kan vara en av tränarna eller en annan förälder.
Lagledaren kallar lagen till matcher, håller kontakter med föräldrar och andra lag, kontrollerar att domare är kallad, ansvarar för material osv. Skriva upp närvaro på träningar och matcher.
Uppdaterar och administrera kontaktlista med samtliga person-­ och kontaktuppgifter för spelarna.
Ha färdiga lappar att dela ut till nya spelare.

Ekonomiansvarig:
Är den som håller i lagets kassa (kassör).
Ansvarar för att medlemsavgifterna betalas in till klubben.

Övrigt:
Varje lag kan med fördel utse två eller fler föräldrar som kan utföra diverse uppgifter runt laget.
Alla lag har egna hemsidor som lagledningen uppdaterar med nyheter och information till laget.5. Träningar och matcher
I Sickla IF ser aktiviteterna ungefär ut som följande i de olika åldersgrupperna:
7 år - 1 träning/vecka + enstaka cuper och träningsmatcher
8 år - 1 träning/vecka + S:t Erikscupsmatcher varje helg under vår och höst samt cuper
9-12 år - 2 träningar/vecka + S:t Erikscupsmatcher varje helg under vår och höst samt cuper
13-17 år - 2-3 träningar/vecka + S:t Erikscupsmatcher varje helg under vår och höst samt cuper
A/B-lag - 2 träning/vecka + seriespel och Stockholm cup


Träningsperioder
Utomhussäsongen
sträcker sig normalt sett från första april till sista Oktober. Övriga perioder tillhandahåller klubben träningstider utomhus i den mån vädret tillåter.

Inomhus vintertid
finns att tillgå perioden 1 nov – 31 mars i mån av plats i kommunens hallar (stora eller små hallar i Nacka kommun beroende på tillgång). Sickla IF Fotboll bokar av kommunen och förser lagen med träningstider.6. Kläder och material
Föreningen ser till så att varje lag får bollar, västar koner, lagvästa och sjukvårtdsväska.
Klubben tillgodoser även att alla lag har matchtröjor och ledarkläder (ledaroverall, t-shirt, shorts och strumpor) till alla tränare.

Sickla IF Fotboll spelar och tränar i kläder från Adidas. Klubbens kläder finns att införskaffa på Stadium i Sickla köpkvarter. Föreningens overall, t-shirt, shorts och strumpor ska alla aktiva medlemmar ha med sig vid alla tillfällen man representerar föreningen.
Matchställen och overallerna är Sickla IF Fotbolls uniform, därför är det viktigt att lagen följer klubbens riktlinjer vid klädsel under match och träning.7. Uppförandekod för Sickla IF Fotboll

7.1 Jämställdhet och likabehandling
Sickla IF är en klubb för alla, vi erbjuder fotboll för såväl, flickor som pojkar samt bredd och seniorlagsverksamhet. Hela familjen ska kunna varar medlemmar och aktiva i Sickla IF.

Flickor, pojkar, kvinnor och män inom Sickla IF skall:
* ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
* dela inflytande och ansvar
* ges lika möjligheter att utöva idrott.
* värderas lika i sin idrottsutövning och prioriteras på ett likvärdigt sätt.

Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, ska få vara med i Sickla IF:s idrottsverksamhet.

Sickla IF skall sträva efter att ha en jämn könsfördelning i styrelsen.7.2 Mobbning och kränkande beteende
Inom Sickla IF ska verksamheten bedrivas med största respekt för varje individ. Vi motverkar aktivt mobbning, utfrysning, kränkningar. Sickla IF:s verksamhet bygger på ideell verksamhet med fokus på gemenskap, kamratskap och social fostran.

Sickla IF har Nolltolerans för Psykiskt våld, exempelvis; kränkningar (för hur man skrattar, klär sig, talar, tänker, vad man önskar sig, vem man umgås med), mobbning (talar nedlåtande dig, om din familj, din släkt , dina kompisar), gester, svordomar och grovt språk (könsord, etc).

När det gäller mobbing och kränkning läggs stort ansvar på styrelse, ansvariga ledare och föräldrar. Eventuella problem och åtgärder tas upp med tränare och/eller styrelsen. Kontakt tas med berörd och målsman.


7.3 Trafiksäkerhet
Som tränare och ledare för lag inom Sickla IF kommer man ofta att skjutsa spelare eller andra ledare, framför allt, till och från träningar och/eller matcher. Det är då viktigt att tänka på följande:

* Gällande trafikregler och hastighetsbegränsningar ska naturligtvis alltid följas.

* Tänk på att du som ledare eller föräldrar ansvarar för ditt och andras barn då du transporterar spelarna till match och träning. Samtliga passagerare använder bilbältet och man har inte fler passagerare än vad det finns bilbälten.

* Du som ledare och förälder i Sickla IF medverkar till en gemensam hållning vad det gäller användandet av cykelhjälm och följer den lag som finns för ungdomar när det gäller cykelhjälm.


7.4.1 Drogpolicy
I vår definition av droger ingår: tobak, alkohol, narkotika, dopingpreparat (se WADA:s lista på RF:s hemsida) och vissa läkemedel (se Röda listan på RF:s hemsida). I samband med idrottsutövande har Sickla IF nolltolerans mot alkohol, narkotika och tobak. Detta gäller både spelare och ledare. Föreningens förhoppning är att även föräldrar visar gott omdöme i samband med föreningens tävlings- och träningsverksamhet och uppträder som goda vuxna förebilder. Alla i klubben har ett ansvar att arbeta drogförebyggande för att höja debutåldern för alkohol samt förebygga bruk av tobak och missbruk av narkotika och doping.


7.4.2 Alkohol & Tobak
Det är inte tillåtet för ledare och spelare att använda cigaretter eller alkohol när de representerar klubben i samband med vår verksamhet. Inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar, t.ex. under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.

Föreningens policy är att stor måttfullhet ska råda vad gäller konsumtion av alkohol och klubbens interna och externa representation är normalt alkoholfri. I vissa undantagsfall kan starköl/vin serveras. Beslut om detta tas efter samråd med styrelsen och ordförande. Exempel på tillfällen där detta kan vara aktuellt är fest vid säsongsavslutning, serieseger eller jubileumstillställning. Alkoholfria drycker ska alltid finnas som en del av utbudet. Vid föreningens arrangemang följer vi den lag som gäller vid försäljning och servering av alkohol.


7.4.3 Narkotika
All bruk och hantering av narkotika är förbjuden enligt svensk lag. Sickla IF tillåter inte att våra medlemmar använder narkotika och otillåtna läkemedel.


7.4.4 Doping
Doping är en företeelse som kombinerar fusk och droganvändning. Riksidrottsförbundets policy kring doping gäller. Det innebär i korthet att alla former av otillåtna medel, som ej föreskrivs av läkare av medicinska skäl, är förbjudet att bruka för alla medlemmar i föreningen. Upptäcks någon form av doping bedömer styrelsen om medlem ska uteslutas ur föreningen efter samtal med berörd person. Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till sex års fängelse.8. Sickla IF:s förväntningar på spelare, ledare och föräldrar

8.1 Förväntningar på dig som spelare
* Man ska visa respekt och ta hänsyn till sina lagkamrater.
* Man ska lyssna på och göra som ledare och tränare säger.
* Man ska göra sitt bästa på träning och match.
* Man kommer i tid till träning och match.
* Man bär Sickla IF Fotbolls föreningskläder vid alla samankomster då man representerar föreningen.
* Man ska talar inte illa om medspelare, domare eller motståndare!
* Man ska representera föreningen på ett positivt sätt både på och utanför planen.
* Man ska ha ett vårdat språk och en positiv attityd
* Hjälpa till att motarbeta all form av mobbing, rasism och utanförskap.


8.2 Förväntningar på dig som ledare
* Man ska känna till och vara verksam efter föreningens policyregler, målsättning och vision.
* Man ska bedriva en meningsfull och positiv verksamhet där spelarna ska få chans att växa i egen takt som fotbollsspelare.
* Man ska fostra spelarna till goda medspelare samt lära dem vikten av sportsligt uppträdande.
* Man ska föregå med gott exempel både på och utanför planen och vara positiva förebilder.
* Man bär Sickla IF Fotbolls ledarkläder vid alla samankomster då man representerar föreningen.
* Man ska fokusera på prestation och inte resultat.
* Man ska vid match coacha laget på ett uppmuntrande och positivt sätt.
* Man ser till så att laget fungerar vad det gäller administration, planering, träningar, kontakt med föräldrar osv.
* Man värvar inte spelare från andra föreningar
* Man försöker vidareutbilda sig regelbundet.
* Man hjälper till att motarbeta all form av mobbing, rasism och utanförskap.


8.3 Förväntningar på dig som förälder
* Känna till föreningens policyregler, målsättning och vision.
* Ställa upp i största möjliga mån för att hjälpa laget med dess aktiviteter samt hjälpa tränaren om det skulle behövas.
* Se till så att barnen kommer i tid till träningar och matcher samt att de har med sig allt som behövs i form av skor, kläder osv.
* Anmäla närvaro till matcher till lagledarna i så god tid som möjligt.
* Anmäla frånvaro från träning och mach till lagledarna i så god tid som möjligt.
* Heja på och stötta laget i både med och motgång.
* Som förälder i Sickla IF klagar man inte på domaren och säger inget negativt till motståndarlagen.
* Föräldrar bör undvika att "coacha" bollhållaren vid match. Detta är ledarnas uppgift.
* Föräldrar ska inte skicka barn till varken match eller träning om de inte är helt friska samt att höra av sig till tränaren om ens barn skulle bli frånvarande från match eller träning.
* Hjälpa till att motarbeta all form av mobbing, rasism och utanförskap.
* Frågor till ledarna angående lagets verksamhet tas upp vid andra tillfällen än match och träning.9. Regelverk

* För att få delta i föreningens verksamhet skall man lösa medlemsavgift.

* Medlem ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa RF:s och SvFF:s stadgar, bestämmelser och beslut.

* Medlem äger rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på de villkor som gäller för övriga medlemmar.

Uppträdande

 

Inom Sickla IF Fotboll gäller följande i samband med träningar, matcher och cuper:

Spelare
- Kom i god tid till utsatt samling.
- Spelare ska vara klädda i föreningens kläder. Overall, tröja, shorts, strumpor.
- Glöm ej benskydd, vattenflaska och varma/regntäta kläder vid behov (kläder efter väder)
- Matchtröjor delas ut på plats av ledarna.
- Vi har nolltolerans mot svordomar samt gnäll på medspelare, motståndare, ledare och domare!
- Vi gör alltid vårt bästa för att uppträda sportsligt i alla sammanhang.
- Vi tackar alltid våra motståndare och domare efter match.

Ledare
- Organiserad samling
- Ett positivt och trevligt uppförande som visar på gott föredöme.
- Ta med matchtröjor, sjukvårdsväska, bollar och västar.
- Ta med pengar till domare vid hemmamatch (gäller 7, 9 och 11-manna)
- Nolltolerans mot svordomar samt gnäll på medspelare, motståndare, ledare och domare!
- Vi gör alltid vårt bästa för att uppträda sportsligt och trevligt.
- Vi tackar alltid våra motståndare och domare efter våra matcher.

Målsmän
- Se till så att Ert barn är i god tid till samlingen.
- Var öppna för att hjälpa till med samåkning till matcher.
- Barnens säkerhet är viktigast när vi tar oss till och från match. Alla ska ha säkerhetsbälte!
- Lagen kan komma att behöva hjälp från 1-2 föräldrar per match att ta tid för byten,
samt trösta barn vid olyckor samt knyte av skosnören, etc.
- Nolltolerans mot svordomar samt gnäll på medspelare, motståndare, ledare och domare gäller alla.
- Vi hejar och "peppar" våra spelare med positiva tillrop och applåder.
- Undvik att "coacha bollhållaren". Detta är lagledarnas uppgift.

Inom Sickla IF Fotboll sätter vi fokus på prestation och inte resultat!
-ett lag som vinner kan göra en mindre bra match,
-ett lag som förlorar kan göra en jättebra match.
Hur laget utvecklas och presterar tillsammans är det som vi inom Sickla IF fokuserar på.

Målsättning* Rekrytera, motivera och utbilda ledare.

* Information om vår värdegrund – förebygga incidenter och agera tydligt för vår värdegrund inför spelare, ledare och föräldrar.

* Starta och behålla minst ett lag i varje åldersklass för såväl pojkar som flickor inom fotbollssverksamheten.

* God ekonomi

* Erbjuda låg aktivitetsavgift så att så många som möjligt ska ha råd att vara med.

* En aktiv styrelse som representerar hela verksamheten.

* Att aktivt verka för att Sickla IF som förening har en god ekonomisk och demokratisk grund med tydliga regler som stödjer verksamhen.

* Klubbhus i närområdet.

* Breddverksamhet – växa vad gäller antal medlemmar och spelare.

Medlemsvilkor


Medlemskap och deltagande:


Genom medlemsavgift blir du medlem i Sickla IF Fotboll. Som medlem registreras du även i vårt verksamhetssystem. Som aktiv har du själv möjlighet att logga in och kontrollera och ändra dina uppgifter.
Vi har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet omfattande träning, tävling, utbildning mm för alla aktiva, ledare och intresserade.
För alla som vill ta del av vår verksamhets innebär det att ställa sig bakom vår värdegrund och våra policys.

 

 

Behandling av personuppgifter:


För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar och krav inom idrottsrörelsen behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR.
Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna;
Hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta medlemmar och målsmän, debitera och bokföra avgifter och annan försäljning, ansöka om bidrag mm.

Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär tex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning (tex LOK-stöd) eller bokföringslagen.

 
KONTAKT SPORTKONTOR
Köp föreningskläder!
SPONSORER / PARTNERS
UTMÄRKELSER
Stockholms fotbollsförbund
Svenska fotbollsförbundet
Sickla IF Facebook